Siv Monica

Ansvar

Vi tar ansvar för vår tillverkning. Vi bygger långsiktiga och ärliga relationer med våra tillverkare och leverantörer för att ha kontroll över att våra kläder produceras på bästa möjliga sätt och förbättra eventuella brister. Alla våra leverantörer måste skriva under vår code of conduct som innehåller följande krav; att lokal arbetsrätt efterlevs, betalning av minst minimilön, förbud mot barnarbete, förbud mot diskriminering, förbud mot tvångsarbete, förbud mot orimlig övertid, föreningsfrihet, säkra och sunda arbetsförhållanden, brandsäkerhet samt miljöansvar. Dokumentet bygger på ILO:s grundläggande konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet, samt FN:s konvention om barns rättigheter.